A- A A+ PZD ustawienie kontrast PZD ustawienie kontrast

Zimowe utrzymanie dróg

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) czyli prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki oraz śliskość zimowa. Prace prowadzone będą w oparciu o sprzęt własny i zakontraktowany.
 
Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:
 
  • usuwanie śniegu z dróg i zalegającego śniegu wzdłuż chodników i mostów,
  • zwalczanie czyli zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej,
  • pozimowe oczyszczanie dróg, chodników i mostów po zakończonym sezonie zimowym.
Zgłoszenia i informacje w sprawie zimowego utrzymania można składać pod nr tel.: 609 361 120