A- A A+ PZD ustawienie kontrast PZD ustawienie kontrast

POMIARY RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH

Od 2021 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, dzięki zakupowi specjalistycznego urządzenia wraz z oprogramowaniem, może we własnym zakresie prowadzić pomiary ruchu na drogach Powiatu Toruńskiego.

Pomiary wykonywane są za pomocą urządzenia, które automatycznie rejestruje m.in. ilość przejeżdżających pojazdów, dzieląc je na kategorie czy mierzy prędkość z jaką się one poruszają. Zgromadzone dane są przetwarzane przez program komputerowy, a dzięki szczegółowej analizie uzyskujemy informacje, które nas interesują. Na tej podstawie będzie można podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania danej drogi np. w zakresie prawidłowego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.